Taal van de Plant

Wat planten voelen en hoe ze met ons communiceren

Dagny Kerner & Imre Kerner

180 Blz., ISBN 90 202 8039 2     
Ankh-Hermes, 1993     


Praten met je planten. Velen zijn er van overtuigd dat dat kan en dat we zo op een of andere manier contact kunnen krijgen met het ´wezen´ van de plant. Ze hebben gelijk: planten communiceren niet alleen met elkaar, zoals blijkt uit de verschillende in dit boek beschreven onderzoekingen, ze staan ook in contact met mensen en dieren. Planten communiceren op verschillende manieren, zo blijkt: via chemische signalen die ze afgeven, via golven die ze uitzenden, via elektische impulsen; ze kunnen zelfs gedachten lezen.
Dit boek gaat over de speurtocht van twee tv-journalisten naar mensen die iets bijzonders met planten hebben, mensen die iets bijzonders met planten doen en zo ieder op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de oplossing van het raadsel van het biologische leven.
We stuiten hier op de grenzen van de ´materialistische´ wetenschap en krijgen geleidelijk aan een vermoeden van de gemeenschappelijke werkelijkheid en de verbanden die schuilgaan achter de beschreven verschijnselen, van een dichtende abrikozenboom tot de werking van de homeopathie en de Back-bloesems. We krijgen zo langzamerhand meer zicht op de fijnstoffelijke blauwdruk van het leven zelf.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina