Spiritualiteit en Wetenschap

Samengesteld door

Iteke Weeda

432 Blz., ISBN 90 414 0068 0     
Uitgeverij Anthos, 1996     


De wetenschap met haar grote mogelijkheden en de mij zo vertrouwd geraakt beperkingen is mij lief. De spititualiteit is nog niet zo lang geleden als een wonder op mijn pad gekomen. Het is zeker niet zonder vallen en opstaan gegaan en daarmee heeft de ervaring ook aan intensiteit gewonnen. Wil niet ieder die twee liefdes koestert deze ineen voegen om zo de heelheid van binnen en van buiten te vergroten? Het is een schone wens en ik weet dat velen mij al voorgingen in de poging om spiritualiteit en wetenschap nader tot elkaar te brengen. Daar ik anders dan vroeger mij meer een lerende voel op de weg naar kennis en inzicht, en behoefte heb aan medereizigers, ben ik op zoek gegaan naar mensen waarvan ik bevroedde dat zij spiritualiteit en wetenschap vanuit een eigen gezichtspunt kunnen belichten.
Op deze wijze heb ik een schat aan informatie verkregen.
Het was alsof ik via al die veelkleurige beschrijvingen in een enorme caleidoscoop blikte; steeds werd weer een stukje van deze immense werkelijkheid van een andere zijde belicht. Juist die veelheid aan composities en kleurschakeringen, aan samengebalde levenservaringen schept mijns inziens een ruime marge voor eigen beeld- en meningsvorming, een aanmoediging ook om onderzoek te doen naar de eigen waarden, gevoelens, ervaringen en belevingen. Ik heb er daarom voor gekozen het materiaal zo volledig mogelijk weer te geven.


(Bovenstaande tekst komt uit het voorwoord van het boek)     Terug naar de vorige pagina