Scandinavische mythen en sagen

Roger Lancelyn Green

159 Blz., ISBN van heruitgave: 90 315 0815 2     
Prisma boeken, 1966     


In dit boek heb ik getracht de nog bestaande Scandinavische mythen tot één verhaal samen te voegen, vanaf het ontstaan der wereld tot het visioen van Ragnarok. In het bestek van de Volospa, het mooiste en tevens een der oudste gedichten uit de oudere Edda (Saemunder Edda), heb ik de mythen verwerkt die in de overige Noordse zangen voorkomen, samen met de verhalen door Snorri bijeengebracht in twee boeken, bekend als de proza-Edda (Snorra Edda). De meeste gedichten, alsmede veel van Snorri´s verhalen, heb ik bijna woordelijk vertaald. Hiaten heb ik opgevuld met fragmenten van sagen, met name in hoofdstuk 10, dat volgt op de Volsunga saga, waar Snorri´s overzicht onvolledig is. In de verhalen van Odins vrijage met Rinda en de twee reizen van Thorkill de Zwerver, zijn de gerationaliseerde bewerkingen van Saxo Grammaticus teruggebracht tot hun oorspronkelijke mythologische sfeer, daar er geen oudere autoriteit bestaat. Kleine leemten werden opgevuld met delen van balladen en volksverhalen, ofschoon ik genoodzaakt was hier en daar wat schetsmatig te blijven, zoals bijvoorbeeld bij de intrede van Loki in Asgard, waarvan maar weer weinig bekend is.
De Noordse sagen en mythen zijn voor de naverteller als het ware tegenpolen van de Griekse mythen. De rijkdom aan literatuur en overleveringen bij de studie der Olympische goden is zó overstelpend, dat het moeilijk is er een keus uit te maken. De goden van Asgard echter blijven op een afstand; hier is de moeilijkheid er genoeg van te weten te komen. En áls men dan het schaarse materiaal bijeengebracht heeft, wacht de nóg grotere moeilijkheid om de stukken van de legpuzzel die men tot zijn beschikking heeft, tot een geheel samen te voegen.

Roger Lancelyn Green     

Roger Lancelyn Green werd in 1918 geboren. Hij studeerde Engelse taal en letterkunde te Oxford, waar hij vervolgens gedurende vijf jaar assistent-bibliothecaris was. Van 1950-1952 was hij verbonden aan de Universiteit van Liverpool, maar hij is ook toneelspeler, leraar en boekantiquair geweest. Hij schreef biografieën, literaire kritieken, gedichten, romans en kinderboeken. Speciale bekendheid verwierf hij zich door het herschrijven van sprookjes en legenden, waarvan The Tale of Troy, Tales of the Greek Heroes, Old Greek Fairy Tales, Koning Arthur en de tafelronde (Prisma 263) en Robin Hood (Prisma 452) voorbeelden zijn. Green mag zich op bescheiden wijze ook kasteelheer noemen: in Cheshire beheert hij een landgoed dat al bijna 900 jaar lang familiebezit is.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina