De Saga van Eirik de Rode

en andere IJslandse saga´s over reizen naar Groenland en Vinland
Vertaald en ingeleid door

Paula Vermeyden

159 Bladzijden. ISBN 90 290 1403 2     
Uitgeverij Meulenhoff, 1980     


De vijf verhalen in deze bundel, waarmee nu ook de oudste literatuur van Scandinavië in onze Scandinavië-reeks is vertegenwoordigd, behoren alle tot het literaire genre dat bekend staat onder de naam ´IJslandse saga´. Met deze benaming duidt men proza-vertellingen in het IJslands aan, die door meestal anoniem gebleven auteurs, op basis van een mondelinge overlevering werden samengesteld en in hun tegenwoordige vorm tussen de twaalfde en de viertiende eeuw in IJsland zijn opgetekend.

De Saga van Eirik de Rode, De Saga van de Groenlanders, De Geschiedenis van Einar, zoon van Sokki, De Geschiedenis van Audun uit de West-fjorden, en De Saga van Kroka-Hef kennen alle vijf de moeilijk ontwarbare vermenging van waarheid en fictie, die kenmerkend is voor de IJslandse saga; in het ene geval ligt de nadruk duidelijk op de getrouwe weergave van werkelijke gebeurtenissen, terwijl in een ander geval het pure plezier in het vertellen op de voorgrond staat. Een groot deel van de handeling speelt zich af op Groenland, en heeft betrekking op de reizen van de IJslanders naar het westen, en vooral naar het mysterieuze ´land van wijn en honing´ Vinland, het nog altijd niet geïdentificeerde ´Noordse paradijs´, dat zo schril contrasteerde met de barbaarse omstandigheden waaronder de schipbreukelingen op Groenland moesten zien te overleven.
In een uitvoerige inleiding vertelt vertaalster Paula Vermeyden over het verschijnsel saga en de betekenis van deze literatuur voor de kennis van de geschiedenis van dit zo mysterieuze en fascinerende stukje Scandinavië.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Gratis te downloaden of te lezen:Terug naar de vorige pagina