Runen

Een helder alfabet uit duistere tijden

Marlies Philippa & Aad Quak

165 Blz., ISBN 90 6005 390 7     
Uitgeverij Thomas Rap, 1994     


Runen zijn de eerste schrifttekenen van het Oudgermaanse alfabet; sinds het begin van onze jaartelling gebruikt door Germaanse stammen, maar pas als zodanig benoemd vanaf de 18de eeuw.
Het woord ´runen´ is verwant met het gelijknamige Middelnederlandse werkwoord ´runen´ dat fluisteren betekende of een geheime bijeenkomst houden. Wellicht is dit ook de reden dat het runenschrift voor magische doeleinden werd gebruikt, in het bijzonder door de nazi´s voor en tijdens de tweede wereldoorlog, met als meest beruchte toepassing het SS-teken.

In ´Runen - een helder alfabet uit duistere tijden´, een uniek werk binnen het Nederlandse taalgebied, wordt een uitvoerig overzicht van het runenalfabet gegeven waarbij tevens, veelal aan de hand van inscripties, ruime informatie wordt verschaft over de tijd en omstandigheden waaraan de runen zijn gelieerd. Een authentiek en uitgebreid werk dat nog niet eerder belichte facetten van onze taal en zeden verklaart.

Dr. Marlies Philippa is taalkundige, Dr. A. Quak oud-germanist. Beiden zijn werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina