Rituelen

Waarom we niet zonder kunnen

Herman de Dijn

295 Blz., ISBN 978 94 6310 345 9     
Uitgeverij Polis, 2018     


Het grote boek over verwondering.

Mensen zijn eigenlijk vooral rituele wezens. Ze proberen zich, via rituelen en symbolen, te verhouden tot de wonderen die het leven werkelijk zin geven. De niet-aflatende interesse in rituelen en spiritualiteit, ook in onze postmoderne tijd, toont de blijvende aanwezigheid van het verlangen naar betovering. Tegelijk lijkt er iets fundamenteel veranderd. Religieus geïnspireerde rituelen en vormen van spiritueel weten worden vandaag beschouwd als instrumenten die je naar goeddunken kunt gebruiken. Kunnen het wonder en de verwondering in die context wel overeind blijven?
In dit erudiete en verrassende boek laat Herman de Dijn alle grote thema´s de revue passeren: verwondering en wetenschap; rituelen en symbolen; vrijheid, gezag en traditie; religie en spiritualiteit in een postmoderne wereld.

Herman de Dijn is emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij publiceerde internationaal vooral over Spinoza en Hume, maar is ook auteur van talrijke kritische cultuur­filo­so­fische essays over de post- of laatmoderne maatschappij, zoals Vloeibare waarden (2014). Hij is speciaal geïnteresseerd in de transformaties op ethisch en religieus gebied en is een eigenzinnige, dissidente stem.
In 2017 ver­scheen Drie vormen van weten. Over ethiek, wetenschap en moraalfilosofie.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina