Redbad

Koning in de marge van de geschiedenis

Sven Meeder & Erik Goosmann

200 Blz., ISBN 9789000363476     
Uitgeverij Spectrum, 2018     


Het jaar des Heren 697: op een drassig veld in de buurt van Dorestad staat de Friese koning Redbad aan het hoofd van een heidense legerschare. Vandaag neemt hij het op tegen de christelijke hofmeier Pippijn, de leider van het machtige Frankische rijk. Dit is de dag waarop de Friezen weerstand zullen bieden aan het christelijk imperialisme van de Franken. Maar het liep anders...

Dit is hoe we Redbad (of Radboud) kennen in de populaire verbeelding: een vorst die streed voor de Friese vrijheid. En zo wordt hij, min of meer, ook beschreven in de historische bronnen. Er is alleen iets met die bronnen aan de hand. Ze zijn allemaal (veel) later opgeschreven dan de gebeurtenissen die ze beschrijven, en uitsluitend door zijn politieke en religieuze tegenstanders.
Door deze teksten in hun context te plaatsen en hun politieke boodschap te ontcijferen, wordt het mogelijk om mens en beeldvorming van elkaar te onderscheiden en krijgen we een beter beeld van wie Redbad was. Het resultaat is een fascinerend, spannend en meeslepend verhaal over een Friese held.

Sven Meeder is historicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in de intellecturele geschiedenis van de vroege middeleeuwen.
Erik Goosmann is historicus aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in de politieke en sociaaleconomische geschiedenis van de vroege middeleeuwen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Recensie
Dit boek is speciaal geschreven toen de schrijvers vernamen dat er een film rond Redbad uitkwam. Ook de film komt in dit boek aan bod, doch helaas hebben de schrijvers de film niet gezien (het boek kwam uit voordat de film uitkwam) en slaan ze wat de film betreft de plank mis. Wanneer je iets over een film schrijft is het toch echt raadzaam de film dan ook gezien te hebben.
Het boek leest lekker weg maar voegt inhoudelijk niet zoveel toe aan de bestaande boeken over Redbad van o.a. Luit van der Tuuk en Arian de Goede. Dit boek van Sven Meeder & Erick Goosmann bevat tevens geen verwijzingen, geen noten, geen register, enz, die je in de andere hier genoemde boeken over Redbad wel vindt. Wanneer je de boeken van Luit van der Tuuk en Arian de Goede over Redbad gelezen hebt, kan je dit boek achterwege laten. Ook mensen die serieus geïn­te­res­seerd zijn in Redbad voor studie kunnen dit boek beter overslaan.

Martin     

Recensie over dit boek:Terug naar de vorige pagina