Orakel der Runen

Handboek voor gebruik en interpretatie van een oud orakel; de Runen

Ralph Blum

119 Blz., ISBN 90 800509 1 1     
Ralph Blum 1982, Uitgeverij de Ring 1990     


Als oud alfebetisch schrift, waarvan elke letter zowel betekenisvol was als een belangwekkende klank had, werden Runen gebruikt in gedichten, opschriften en voorspellingen. Het is echter nooit een gesproken taal geworden. Over de Runen als Orakel in zijn tijd, werd zo goed als niets geschreven.
Zowel de alfabetische indeling als de letterinterpretatie die wordt gebruikt in Het Orakel der Runen zijn niet conventioneel. De interpretaties van de Runen die gebruikt werden bij voorspellingen in Oude Tijden, is voor ons verloren gegaan. Terwijl Legomonisme, het voortbestaan van het Geheime Weten door inwijding, onder de oude Rune Meesters zonder twijfel gepraktiseerd werd, werden hun geheimen niet doorgegeven of, indien zij werden doorgegeven, bestaan ze nu niet meer. De Runen en hun symbolen werden gebruikt door strijders die zich met overwinningskwesties bezighielden.

Ralph Blum behaalde zijn graad Russische studies aan de Harvard Universiteit. Na een jaar in Italië als Fulbright-student met een beurs, keerde hij naar Harvard terug waar hij met een beurs van de National Science Foundation en de Ford Foundadion promoveerde in de Antropologie. Hij is nu schrijver, docent en uitgever.


(Bovenstaande tekst komt o.a. uit de inleiding van het boek)       

Recensie
Hoewel Ralph Blum de oude Futhark indeling van de Runen in drie groepen van acht Runen wel noemt, legt hij zowel deze oude indeling als de betekenis die er aan gegeven werd naast zich neer. Blum geeft in dit boekje een geheel eigen indeling van de Runen en duidt de betekenis van de Runen o.a. met behulp van de I Tjing. Tevens voegt hij een blanco Rune toe; een moderne toevoeging zonder historische basis.
Wie geïnteresseerd is in de oude betekenis van de Runen kan dit boekje beter laten liggen, je vindt in dit boekje alleen de moderne interpretatie van Blum; een typisch New-Age boekje waarin elementen van verschillende culturen gemixt worden.

Martin     Terug naar de vorige pagina