Onzichtbare risico´s
in het Draadloze Tijdperk

Deel 1 - Alles over gezondheidseffecten van mobieltjes, draadloos internet, snoerloze huistelefoons (DECT) en zendmasten

Karel & Caroline van Huffelen

360 Blz., ISBN 978 90 807533 3 4     
Stralendegroeten.nl, 2008     


Karel & Caroline doen op grond van diepgaand onderzoek een boekje open over de effecten van het gebruik van draadloze apparatuur. Dit boek is geschreven voor de leek: gecompliceerde technische informatie is omgezet in voor eenieder begrijpelijke taal, gemakkelijk te lezen en met humor gebracht. Met veel handige tips om de gezondheidsrisico´s van mobieltjes en draadloos internet in te dammen. En praktijkinformatie over zendmasten en antennes in je woonwijk en de schadelijkheid ervan voor de volksgezondheid. Voorts wordt uitgebreid aandacht besteed aan onderwerpen als elektrosensibiliteit en draadloos internet (WLAN/WiFi) thuis en op school.

Als je dit boek uit hebt, weet je alles over de onzichtbare risico´s van mobieltjes, de snoerloze DECT-telefoon, draadloos internet en de magnetron. We hoeven ons mobieltje niet in te leveren, maar wakker worden is het parool. Wie zich niet informeert, heeft grote kans dat hij draadloze technologie in huis haalt met op termijn schadelijke gevolgen voorl lichaam en geest. Wij hebben dit boek geschreven om de ongerustheid over de gezondheiseffecten van straling weg te nemen door inzicht en bewustzijn te creëren over de explosieve toename van draadloze apparatuur in ons dagelijkse leven.

In dit boek vind je alles over de risico´s van

 • bellen met je mobieltje
 • draadloos internet (WLAN/WiFi)
 • het gebruik van mobieltjes door kinderen
 • WiFi op school: kinderen als proefkonijn
 • zendmasten en antennes in je woonwijk
 • de snoerloze huistelefoon (DECT)
 • de magnetron of microgolven
 • hoogspanningslijnen
 • elektrische toepassingen thuis

Thema´s als

 • DNA-schade door gepulste straling
 • verband tussen hersenkanker en mobiel bellen
 • verband tussen autisme en elektromagnetische straling
 • bouw- en woonbiologie en woningsanering
 • mysterieuze verdwijnziekte van bijenvolken door straling
 • doorbraken in wetenschappelijk onderzoek

En praktische tips voor je gezondheid betreffende

 • het gebruik van mobieltjes
 • draadloos internetten
 • bescherming tegen straling
 • elektrostress in je woning
 • leven onder hoogspanning


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina