Ontmoetingen met bomen

Spirituele ervaringen tussen mens en natuur

Maja Kooistra

176 Blz., ISBN 90 215 9458 7     
Kosmos - Z&K Uitgevers, 1998     


Wie kent niet het beeld van de lange wuivende populier aan het water of de stoere eik bij de bosrand. Ooit bij stilgestaan dat er meer is dan alleen dát wat jij ziet?
Sommige mensen hebben het altijd al geweten: met bomen valt weldegelijk te praten! Maja Kooistra is één van die mensen en in dit boek zet zij uiteen dat het voor eenieder mogelijk is om contact op te bouwen met bomen.

Aan de hand van verschillende oefeningen laat de auteur zien op welke manieren je contact kunt leggen en hoe je een boom kunt verstaan. Het blijkt dat als je eenmaal hebt leren luisteren, bomen ons heel wat te melden hebben. De meest uiteenlopende informatie kunnen ze geven; van hoe het vroeger was tot hoe ze beschadigingen ervaren. En ook voor de mens hebben ze oog. Degene die goed oplet merkt dat sommige bomen je met raad en daad terzijde willen staan.

In dit boek ontdek je hoe je van de mogelijkheden van contact tussen mensen en bomen een werkelijke ervaring kan maken.

De auteur is senior wetenschappelijk onderzoeker bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te Wageningen. Daarnaast geeft zij regelmatig cursussen en workshops.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina