De Noordzee-vrouw

en andere herinneringen

Petra Zuidinga

128 Blz., ISBN 90 75568 04 5     
Tasso Uitgeverij, 1997     


Incarnatie... vóór incarnatie... vóór incarnatie...

In 1992 deed Petra Zuidinga een sessie reïncarnatietherapie bij Hans ten Dam. Reïncarnatie was een hot item in de discussie met haar kinderen geworden. Ze moest zich informeren om ze weer met twee benen op de grond te zetten. Uit eigen ervaring spreken. Trance? Doodeng! Hypnose? Nog erger! Niet meer eigen baas zijn in je hersenen? Gevaarlijk! Ze beschouwde zichzelf als vrijdenkend en humaan. De tien geboden, daar hield de religieuze poppenkast mee op, en je moest van goede huize komen om haar op andere gedachten te brengen.
De sessie werd een verpletterende ervaring. Binnen twee uur werd haar levensvisie 1800 gedraaid.
Ze wilde meer weten, meer ervaren. Er volgden dat jaar nog vier sessies en in 1993 opnieuw een serie. Om het spoor niet bijster te raken, ging ze de sessies uitschrijven, inclusief haar reacties. Ze heeft zichzelf nu pas leren kennen.
Petra Zuidinga koppelt haar sessies van vorige levens aan haar ervaringen in dit leven. Dat is het verschil tussen wegvluchten in het daar en toen en bewuster worden in het hier en nu.
Om koers te houden in het labyrint van de herinneringen zijn nauwkeurigheid, kalmte en evenwichtigheid nodig, en boven alles: een open onderzoekende en tevens gereserveerde geest. De verslagen en overpeinzingen in dit boek getuigen daarvan.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina