De Nieuwe Heksen

Gesprekken met Heksen

Gisela Graichen

194 Blz., ISBN 90 325 0289 1     
Uitgeverij de Kern, 1987     


In het voetspoor van de toenemende interesse voor mystieke culten, beleeft in Europa o.a. de heksencultus een renaissance.
Engeland is natuurlijk van oudsher een bakermat voor heksen, maar ´nieuwe heksen´ vinden we in vele landen, met name ook in Duitsland en Nederland. Sociologen zien trouwens veel parallellen met het feminisme. En de Duitse Evangelische Kerk beweert: ´Heksen, heksenpriesters en nieuwe heidenen zijn weer in opmars. Het heidendom heeft zich ontwikkeld tot een faktor, waarmee alle religies en politieke krachten rekening moeten houden.´

De Journaliste Gisela Graichen zocht moderne heksen van alle leeftijden en rangen en standen op en liet hen aan het woord. Zo ontstond een fascinerend boek voor iedereen die geïntereseerd is in de moderne stromingen van de maatschappij.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina