De Nibelungen en andere sagen

Edmund Mudrak

192 Bladzijden. ISBN 978 9031 5038 27     
Prisma boeken, 1965     


De sagen van de Nibelungen zijn bij velen wel bekend door het beroemde twaalfde-eeuwse Nibelungenlied, door Richard Wagners "Der Ring der Nibelungen" of Ibsens "De Helden op Helgeland".
Hoe mooi ook dit lied is en hoe prachtig de op deze stof gebaseerde werken van de twee meesters ook zijn, slechts weinigen weten iets van de werkelijke inhoud en de achtergrond van deze sagencyclus zelf.
De Nibelungen behoren tot het oude Westgermaanse cultuurbezit, dat zeker de moeite van het kennisnemen waard is omdat deze oude cultuur in vele opzichten haar doorwerking heeft tot in dezee tijd. Eewenlang hebben de mensen van geslacht op geslacht naar deze verhalen geluisterd en zijn zij in hun daden erdoor beïnvloed Bij dit navertellen is er echter ook steeds meer aan de tekst veranderd: er zijn brokjes weggevallen, er zijn verbanden met andere sagen gelegd die er oorspronkelijk niet waren, er zijn elementen ingeschoven die het origineel verrijkten. Uit deze stof hebben latere kunstenaars geput: dichters, houtsnijders, musici hebben ieder hun eigen versie van het verhaal uitgebeeld of bezongen. Prof. Mudrak nu heeft getracht de verhalen te vertellen in een vorm die bij de lezer van thans het best hun recht doet komen. Het zijn verhalen van trouw aan de familie, aan de heer en de wet, maar ook van bloedige wraak op hen die deze schonden. Verhalen ook die een getrouwe weerspiegeling geven van de geest van hun tijd, maar daardoor niet minder boeiende en interessante lectuur vormen voor de moderne lezer.

Edmund Mudrak, in 1894 in Wenen geboren, studeerde aldaar germanistiek, oriëntalistiek en prehistorie. Reeds tijdens zijn studie hield hij zich bezig met mythen en sagen en vergelijkende godsdienstwetenschappen en hij promoveerde dan ook op een proefschrift over de Wielandsage. Ook na zijn studie, toen hij in dienst trad bij de wetenschappelijke afdeling van de gemeente Wenen, bleef zijn belangstelling op dit gebied gericht, getuige een groot aantal publikaties. De belangrijkste daarvan zijn: Märchen und Sagen, Wechselbeziehungen zwischen Literatur und Volksüberlieferfung, Midgard und Utgard, Nordische Götter- und Heldensagen (verschenen in de Prisma-reeks als Noorse mythen en sagen) en Deutsche Heldensagen, nu dus verschenen onder de titel De Nibelungen en andere sagen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina