Mythen en Sagen uit het oude Europa

Negen verhalen: Keltische romans, ridderromans en oude ´volksboeken´ O.a. Faust - Tannhäuser - Lohengrin - Robert de Duivel

D.L. Daalder

191 Blz., ISBN 90 274 0031 8     
Uitgeverij Het Spectrum - Prisma boeken, 1959. Tiende druk 1976     


Hervertelling door D.L. Daalder van verhalen uit het Europa van de Middeleeuwen, die uitmunten door een rijkdom aan epische, heroïsche verbeelding.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Inhoudsopgave van het boekje:

  • Robert de Duivel
  • De historie van het Volsunggeslacht, Sigurd en Brynhild
  • Parzival en Lohengrin
  • Fortunatus, de onuitputtelijke beurs en het wenshoedje
  • Faust
  • Tannhäuser en het zangersfeest op de Wartburg
  • Beproevingen van de ootmoedige Griselde
  • Een verhaal van Kilhwch en Olwen
  • De Hond van Ulster

Terug naar de vorige pagina