Mythen en Fabels
van Noordelijke Volken

3. Siberiërs - Vertellingen uit Siberië

Samengesteld en ingeleid door

H.C. ten Berge

335 Blz., ISBN 90-290-2325-2     
Uitgeverij Meulenhoff, 1987     


Vertellingen uit Siberië vormt het slotdeel van het drieluik over de mythische verbeelding van noordelijke volken. Het is een boek vol fascinerende verhalen van de oudste bewoners van Siberië. Uit aanwezig, maar vaak zeer moeilijk toegankelijk bronnenmateriaal heeft Ten Berge een verhaaltableau gecomponeerd waarin thema´s en motieven een duidelijke samenhang vertonen. Een oorspronkelijk scheppingsverhaal wordt gevolgd door allerlei verklaringen van het ontstaan van de wereld en haar bevolking aan de hand van verhalen rondom de mythische figuur van Grote Raaf. Na de vaak spectaculaire gebeurtenissen van het eerste hoofdstuk komen de vertellingen die betrekking hebben op liefdesperikelen en huwelijksproblemen, ontmoetingen met fantastische wezens - waarin mensen en dieren steeds wisselende rollen vervullen -, op honger en kannibalisme (´de eetbare mens´), op wonderbaarlijke zeereizen en het optreden van sjamanen.
In zijn nawoord belicht de samensteller de Siberische volken die de verhalen hebben verteld en geeft hij een duidelijke plaatsbepaling van deze oude bewoners van het Aziatische continent. Tevens worden, net als in deel een (De dood is de jager) en deel twee (De raaf in de walvis), toelichtingen gegeven bij de achtergronden van de mythen en fabels zelf.

Over Mythen en fabels van noordelijke volken:

  • De auteur heeft een zo trefzekere stijl ontwikkeld, dat men het zich nauwelijks beter kan wensen. - Gerti Nooter in NRC Handelsblad
  • Een rijke en in het Nederlands unieke bron van informatie over een vrijwel onbekende literatuur en de daarbij behorende maatschappelijke achtergronden. - K. Knopper
  • De neiging om uit dit rijke boek te citeren is groot, maar beter is dat u het zelf leest. - Bert Schierbeek in Hollands Diep


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina