Midwinterse Tradities

van Sint Lucia tot Driekoningen

Aat van Gilst

220 Blz., ISBN 978 94 6153 526 9     
Uitgeverij Aspekt, 2014     


De midwinterfeesten en gebruiken van Sint Lucia tot Driekoningen stonden niet alleen in het teken van vergaan, sterven, duisternis en van de verstarde natuur, maar ze waren vooral feesten van de (weder)geboorte, van de zegepraal van het leven op de dood, van de terugkeer van het zonlicht, van het zinvolle en gemeenschappelijke beleven van het natuurgebeuren.

De auteur weet veel van de midwintergebruiken terug te voeren op riten uit de Indo-Europese oudheid. Eerder verschenen er boeken van Aat van Gilst over volksfeesten en gebruiken, onder andere bij Uitgeverij Aspekt: Midzomer in Europa en van Sint Margriet tot Sint Katrien. met de Midwinterfeesten zet de auteur zijn werken over de seizoengebruiken voort.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina