Lexicon van de Winti-kultuur

Naar een beter begrip van de Winti-kultuur

Henri J.M. Stephen

120 Blz., ISBN 90 9002 293 7     
Uitgave via De West, 1988     


Henri J.M. Stephen is geboren in Coronie Suriname 1934, hij is van beroep verpleegkundige in het Academisch-Medisch-Centrum te Amsterdam. Ruim 34 jaar is hij werkzaam in de gezondheidszorg zowel in Suriname als in Nederland, waarvan twee jaar bij de militaire geneeskundige dienst van Nederland en Suriname.
Doordat hij al jarenlang werkzaam is in de westerse gezondheidszorg en tevens een Surinaamse achtergrond heeft is hij de geschikte figuur om de kultuur van zijn volk ook buiten zijn eigen mensen bekendheid te geven.
Daarnaast geniet hij zowel in Suriname als in Nederland bekendheid vanwege zijn publikaties over de wintikultuur, zijn lezingen voor officiële sociaalmedische instellingen en radio en televisieverslagen over dit onderwerp.
Winti is nu min of meer een levensfilosofie welke de verbinding legt tussen de religieuze gedachtenwereld, sociale leven en de ethnische achtergrond van de mens. Dit boek is daarom de moeite van het lezen waard, omdat het de lezer zicht geeft op de leefwijze van de Surinamers die de winti bedrijven en beleven.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina