Leven na de dood

Wereldreligies over het hiernamaals

Eliezer Segal, Terence Penelhum, Hanna Kassis,
Anantanand Rambachan, Eva K. Neumaier-Dargyay, Gary Arbuckle

Redactie:

Harold Coward

158 Blz., ISBN 90 259 4756 5     
Uitgeverij Ten Have, 1999     


Is er een leven na de dood? Zo ja, hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe verhoudt zich dat leven tot het leven hier, vandaag? Deze vragen zijn voorbeelden van hoe de mensheid probeert te ontdekken of het heelal transcendente betekenis heeft of door absurditeit wordt geregeerd.
Niemand ontkomt aan de fundamentele vragen die hier aan de orde komen. Daaraan is in de loop der eeuwen, ondanks al het nieuwe dat het leven laat zien, niets veranderd. Met de dood in zijn nabijheid ziet ieder mens zich geconfronteerd met dat wat wij niet wetenschappelijk onder controle krijgen of begrijpen kunnen. De medische wetenschap is tot veel in staat, maar steeds blijft er toch de prikkel van de dood. En juist bij de vragen rond de dood toont religie zijn vitaliteit.

Leven na de dood brengt de antwoorden die gegeven worden door het boeddhisme, de Chinese godsdiensten, het christendom, hindoeïsme, islam en jodendom en presenteert ze helder en vakbekwaam. Het boek is geschreven onder leiding van Harold Coward, expert op het terrein van de vergelijkende godsdienstwetenschappen, godsdienstpsychologie en milieu-ethiek. Vertegenwoordigers van en specialisten op het terrein van de verschillende tradities geven elk eerst algemene kenmerken van de betreffende godsdienst en geven vervolgens inzicht in de bestaande rituelen, gewoontes en gevoelens die de dood omringen, met daarbij de verschillende uitingen van hoop op een hiernamaals zoals die kenmerkend zijn voor elke traditie.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina