Kelten in Nederland

onder redactie van

Rijcklof Hofman, Bernadette Smelik en Lauran Toorians

96 Blz., ISBN 90 802785 7 2     
Uitgeverij de Keltische Draak, 2000     


In deze bundel wordt in een vijftal artikelen vanuit de invals­hoeken der archeologie en der vergelijkende taalwetenschap aannemelijk gemaakt dat er gedurende de eerste eeuwen van onze jaartelling Kelten in Nederland woonden. Welk deel der toenmalige Nederlandse bevolking tot de Kelten gerekend moet worden, is bij de huidige stand der wetenschap nog een punt van discussie. Dat de Menapiërs - die in het westen, op de Zuid-Hollandse eilanden, in Zeeland en in het noordelijke kustgebied van België woonden - Kelten waren, is niet aan twijfel onder­hevig. De Eburonen - in het gebied tussen de Maas en de Schelde - moeten in cultureel opzicht tot de Kelten worden gerekend, maar over de taal die zij spraken bestaat onenigheid. Daarnaast is aannemelijk te maken dat langs de gehele Vlaamse, Nederlandse en zelfs Friese kust Keltisch gesproken werd. De sprekers van dat Keltisch leerden in de loop van het 1e millennium n.Chr. Germaans, en wel zo goed dat men er tot voor kort niet van uitging dat zich onder onze voorouders Kelten bevonden.

In 1993 verscheen Kelten in Nederland?, met nog een vraagteken in de titel en een omvang van 33 pp., als gids bij een kleine gelijknamige tentoonstelling in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de tentoonstellingsgids zijn toevoeging van hoofdstukken door de taalkundigen Schrijver en Beekes, de vervanging van de catalogus van tentoongestelde voorwerpen door een literatuurlijst, en de weglating van het vraagteken in de titel. Verder werd de bestaande tekst grondig herzien, herschikt, en waar nodig verbeterd of aangevuld met nieuw materiaal.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina