Keduampon

Onvolprezen God in Winti religie
Onderdrukte Afro-religieuze identiteit in een gesluierd monotheïsme

Kenneth Vers Babel

224 Blz., ISBN 978 94 6389 396 1     
Uitgeverij Boekscout, 2019     


Geloof verhoudt zich tot inzicht net als aarde zich verhoudt tot water. Het is het vaste land op aarde dat het water van alle oceanen, rivieren en meren bij elkaar houdt.

Winti werd door de indoctrinatie van de christelijke missionarissen in Afrika en het koloniaal bewind in Suriname als afgoderij afgewezen. Afro-Surinamers zoeken God daarom in de kerk, niet binnen het Winti geloof. Op zoek naar God in Winti verbindt Vers Babel kenmerken uit traditionele West Afrikaanse godsconcepten met de Winti kosmologie en de Winti handelingspraktijk. Hij benoemt enkele hardnekkige misconcepties in Winti en biedt contemporaine theologisch onderbouwde uitleg. Als aanvulling op de curatieve Winti therapie introduceert hij een methodiek van preventieve Winti geestelijke verzorging die is gericht op spirituele groei.

Kenneth Vers Babel heeft zijn sporen verdiend als ambulant hulpverlener, unit manager in de jeugdhulpverlening, trainer in opvoedingsvaardigheden, spiritual life coach en geestelijk verzorger. Na bestuursfuncties in parochies, lid van gebedsgroepen en ingrijpende life events ontstond zijn interesse in de religie van de Afrikaanse voorouders. Tijdens zijn studie Theology and Religious Studies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam koos hij voor het Interfaith Spiritual Care traject. Hij verdiepte zich in de grondslagen van de grote wereldreligies, traditionele West Afrikaanse religies, Winti en combineert deze met elkaar in zijn werk als geestelijk verzorger.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina