Kalevala

Het grootse Finse heldenepos in een volledige proza-uitgave

Prozabewerking: Inge Ott, vertaling: J.C. Ebbinge Wubben

Verzameld door Elias Lönnrot

272 Bladzijden. ISBN 90 6238 077 8     
Uitgeverij Christofoor, 1979     


In oude tijden vertelden de eenvoudige bewoners van Finland, de boeren, vissers en jagers elkaar in de lange donkere winters de verhalen van de Kalevala. Vaak ook zongen zij, zittend tegenover elkaar, de ritmisch gevormde teksten. Zo leefde dit grote Finse heldenepos jarenlang voort onder de Finse bevolking. En zoals de gebroeders Grimm door het Duitse land trokken om uit de mond van de ouderen onder de bevolking de sprookjes op te tekenen, zo ging Elias Lönnrot ook rond door het Finse land met zijn vele eilandjes en verzamelde de brokstukken van dit heldendicht.
Hij ´componeerde´ de talloze verhalen tot de Kalevala zoals wij die kennen, voegde de verhalen te zamen en vulde hier en daar de leemten aan.

Onder de grote epen van de wereldliteratuur neemt de Kalevala een soortgelijke plaats in als het werk van Homerus of het Gilgamesch epos. De oorspronkelijke dichtvorm met zijn vaak lange uitweidingen en herhalingen zal in onze tijd velen de toegang tot dit heldendicht bemoeilijken. Daarom maakte Inge Ott deze prozabewerking waarbij ze al te uitgebreide herhalingen inkortte of vereenvoudigde.

De verhalen van dit boek geven de boeiende belevenissen weer van de tovenaar en zanger Väinämöinen, de meestersmid Ilmarinen en de vrolijke Lemminkainen. Twee grote motieven weven door alle verhalen heen: de tegenstelling tussen het schemerduistere land in het Noorden Pohjola, en het welvarende Kalevala, en de strijd tussen deze twee landen om de sampo, de wonderbaarlijke, raadselachtige ´molen´, die geluk, rijkdom en welvaart aan zijn bezitter schenkt.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina