Historiën

Vertaling Dr. Onno Damsté

Herodotos

575 Blz., ISBN 90 269 4249 4     
Uitgeverij Unieboek / De Haan Klassieken, 1968 - 1987     


Herodotos - de ´vader van de geschiedvorsing´ - heeft in zijn Historiën als eerste een groot, samenhangend historisch werk opgezet en uitgewerkt. Hij heeft zich niet beperkt tot het optekenen van feiten en gegevens, maar is de samenhang nagegaan en heeft getracht de eerste aanleidingen op het spoor te komen. De enorme arbeid die daarvoor nodig was heeft hij niet geschuwd; zijn nooit bevredigde weetgierigheid bracht hem van de Kaukasus tot in Egypte en van Sicilië tot Babylon.
Overal gaf hij zijn ogen en oren de kost en het resultaat zijn de Historiën, verslag van onderzoekingen op velerlei gebied, een onuitputtelijk arsenaal van kennis. Al doen vele van zijn verhalen eerder denken aan toeristische reisverhalen en grappige vertelsels, bij zijn beschrijving van de geschiedenis valt niet te twijfelen aan zijn goede trouw en zijn streven naar on­par­tij­dig­heid. Zijn eerste doel was de daden der mensen voor de vergetelheid te behoeden, maar hij besefte de samenhang tussen de mens en de hem omringende wereld en zo strekte zijn belangstelling zich uit tot alles wat die wereld bevat.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina