Herinneringen aan de dood

Ervaringen van mensen tijdens hun klinische dood

Dr. Michael B. Sabom

207 Blz., ISBN 90 6010 546 X     
Uitgeverij Strengholt, 1983     


´Ik kon de pijn niet langer verdragen... En daarna klapte ik in elkaar. Alles werd donker om me heen... na een poosje... ik zat ergens rechtop en kon omlaag kijken.... Ik herkende mezelf daar beneden, in elkaar gekrompen als een ongeboren kind. Twee mensen tilden me op een draagbaar, nee een brancard op wieltjes...´

Zo begon het verslag van een nachtwaker over wat er plaatsvond tijdens zijn hartstilstand en zijn terugkeer in het leven.

Eeuwenlang is er melding gemaakt van allerlei ervaringen opgedaan door mensen die bijna zijn gestorven. Een stralen licht, een prachtig landschap, de verschijning van reeds lang gestorvenen; dit alles doet zich voor in wat wel de visioenen van de dood worden genoemd.
Tegenwoordig keren meer mensen dan ooit terug uit het voorportaal van de dood. Recente vorderingen van de medische techniek en de introductie van doelmatige methoden tot hartstimulatie hebben artsen een unieke kans gegeven om onderzoek te verrichten naar de geestelijke ervaringen die te maken hebben met het sterven en de dood.
In zijn praktijk als cardioloog heeft Dr. Sabom gedurende vijf jaar intensief de ervaringen onderzocht van mensen die klinisch dood waren en tot het leven terugkeerden.
Vele slachtoffers van hartstilstand en andere levensbedreigende crises somden een reeks van buitengewone gebeurtenissen op die ´plaatsvonden´ terwijl zij bewustelooos en bijna dood waren. Sommigen zijn van mening dat hun door deze ervaring een blik werd gegund op een andere vorm van existentie.

Dit boek is een onderzoek naar de aard en betekenis van de ´bijna dood ervaringen´; een verslag over de inhoud hiervan, de mensen die ze opdeden en de omstandigheden waaronder zij plaatsvonden. Het bevat opvallende nieuwe bewijzen, die belangwekkend zijn voor onze opvattingen over de essentie en het doel van het leven.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina