Heksenwaan

De sociale en culturele geschiedenis van hekserij in Europa

Robin Briggs

482 Blz., ISBN 90 391 0860 9     
Uitgeverij Agora, 2002     


Heksenwaan laat zien wat heksen zijn en welke plaats ze innamen in het leven van de 15e tot 17e eeuw. Robin Briggs gebruikt uitgebreid archiefmateriaal om te verklaren waar hekserij ten diepste vandaan komt, en in welke sociale en culturele context ze voorkwam. Hekserij was geen objectieve werkelijkheid, maar iets wat plaatsvond op het mentale vlak, zo stelt Briggs. Wie iets tegen een ander had, kon dat verwoorden in de beschuldiging van hekserij. Zo ontstond de angst voor en de vervolging van heksen in Europa.

Auteur
Robin Briggs is hoogleraar Nieuwe Geschiedenis in Oxford. Hij is gespecialiseerd in de sociale, culturele en godsdienstige geschiedenis vanaf de Middeleeuwen.

Uit de recensies:
´Het boek leest als een spannende roman.´ Zwolse Courant
´Zeer gedegen studie van historische feiten.´ Koorddanser
´Briggs geeft een fascinerend psychologisch inzicht in het ideologische systeem dat de terechtstellingen veroorzaakt.´ Julia Wheelwright in de New Statesman


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina