Heksenvervolging

Drs. J.E. Toussaint Raven

119 Blz., ISBN 90 228 3026 8     
Uitgeverij Fibula - van Dishoeck, 1972     


Geloof in hekserij en toverij is nagenoeg overal ter wereld voorgekomen evenals vervolging van mensen die geacht werden zich eraan schuldig te maken. Zo werden ook in de westerse christelijke wereld van oudsher van tijd tot tijd mensen wegens hekserij en toverij gerechtelijk vervolgd en eventueel terechtgesteld. In de late middeleeuwen werd de vervolging echter in sommige gebieden een regelmatig terugkerend verschijnsel en in de tweede helft van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw bereikte zij een hoogtepunt. Waarom juist toen? Deze vraag houdt historici al meer dan een eeuw bezig. Naarmate zij nieuwe terreinen van het menselijk leven in hun onderzoek betrekken, worden nieuwe antwoorden gegeven. De huidige belangstelling voor sociale en psychologische achtergronden van historische verschijnselen heeft geleid tot een nieuwe benadering van de heksenvervolging. Bij de beantwoording van de vraag ´waarom juist toen?´ wordt nu ook gelet op de sociale positie van de vervolgden en de motieven van de vervolgers. Dit boekje is een voorbeeld van de nieuwe aanpak.

J.E. Toussaint Raven, geboren in Rotterdam (1934), studeerde geschiedenis in Utrecht waar zij op het ogenblik als wetenschappelijk medewerkster verbonden is aan het Instituut voor Geschiedenis.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina