De Heksenjacht in Europa

1450 - 1750

Brian P. Levack

336 Blz., ISBN 90 70 536 92 7     
Bandijk Boeken, 1991     


Tussen 1450 en 1750 werden in Europa meer dan 100.000 mensen als heks vervolgd en voor de rechtbank gebracht. Zij werden er van beschuldigd schadelijke magie bedrijven en de duivel te aanbidden, en zij zouden op geheime nachtelijke bijeenkomsten een komplot tegen de gevestigde orde smeden. Waarom vonden deze processen plaats? En waarom juist toen? Waarom bestond zo'n 80 procent van de heksen uit vrouwen? Wie waren de beschuldigden en wie hun beschuldigers?

Deze en nog veel meer vragen stelt Levack zich in dit boek. Hij schrijft hat afchuwelijke fenomeen van de heksenjacht aan meer dan één oorzaak toe. Zo acht hij de ontwikkeling van het cumulatieve hekserijbegrip en enkele fundamentele veranderingen in de strafrechtspleging noodzakelijke voorwaarden van de heksenvervolgingen, en ziet hij een reeks van spanningen op godsdienstig, economisch en maatschappelijk gebied als de meer onmiddelijke oorzaken ervan. In een helder en boeiend betoog gaat hij na hoe de heksenjacht, of liever: dat geheel van honderden individuele vervolgingen, ieder met hun eigen dynamiek, zich ontwikkelde. Hij analyseert de ongelijkheid in het geografische en chronologische patroon, en toont aan dat de meest felle vervolgingen zich voordeden in politiek verbrokkelde gebieden.

Over de heksenvervolging in de vroeg-moderne tijd zijn al bibliotheken vol geschreven. Levacks samenvattende studie over dit fascinerende onderwerp geeft de lezer echter in één boek een informatief en gedegen overzicht, en is daarmee een perfecte introductie voor ieder die in de geschiedenis ervan geïntresseerd is.

Brian P. Levack is hoogleraar in de geschiedenis aan de Universiteit van Texas in Austin.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina