Heksen en Heidenen

Een lexicon over de geschiedenis, rituelen, symbolen en tradities van heksen, magiërs, sjamanen en tovenaars

Rufus C. Camphausen

208 Blz., ISBN 90 6378 582 8     
Uitgeverij Schors, 2004     


In vroeger tijden werd iedereen die zich met hekserij en magie bezighield - op gruwelijke wijze - met de dood bestraft. Toch bleven er heksen en magiërs bestaan en werden zij heimelijk en niet zonder risico voor de betrokkenen, geraadpleegd bij ziekte en problemen over liefde, vruchtbaarheid en succes.
De (praktische) huismiddeltjes van deze heksen en magiërs hadden in die tijd vaak een beter resultaat dan de (lap-)middelen van de reguliere geneeskunde en de Kerk.

Gelukkig is men tegenwoordig toleranter geworden; ´Heks-zijn´ is nu heel gewoon en het ´kruidenvrouwtje´ is nu een ´alternatieve therapeut´. In de Verenigde Staten wordt Wicca, een specifieke heksen-stroming, zelfs als officiële religie erkend. Veel van de oorspronkelijke heksenkennis en -tradities worden nog steeds met succes toegepast en op tal van plaatsen over de hele wereld komen we nog veel van deze ´heksensymboliek´ en ´heksenwijsheid´ tegen.

Heksen en Heidenen is een geslaagde poging deze belangrijkste symbolen en hun achtergronden samen te voegen tot een geheel. Het boek geeft een introductie over hekserij in het algemeen en bevat een overzichtelijk en schitterend geïllustreerd lexicon waarin alle relevante rituelen, symbolen, tradities, personen, enz. uitgebreid besproken worden. Enkele veelvoorkomende rituelen worden toegelicht met een voorbeeld.

Uiteraard ontbreken in dit lexicon ook de teksten niet waarin de leefregels van heksen en heidenen zijn vastgelegd, zoals de Wet van Drie, het Zesvoudige Doel, de Negen Nobele Deugden en de Dertien Doelstellingen. Bijzondere aandacht is er voor de Wiccan Rede, waarbij verschillende versies van de tekst met elkaar worden vergeleken. In Heksen en Heidenen is een gheel nieuwe Nederlandse vertaling van de meest oorspronkelijke versie van deze Rede opgenomen.

Heksen en Heidenen biedt een actueel overzicht van alle heidense disciplines, gebruiken en symbolen en is een naslagwerk dat in geen enkele magische bibliotheek mag ontbreken.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina