Heksen

De Geschiedenis

P.G. Maxwell-Stuart

182 Blz., ISBN 978 90 430 1444 1     
Pearson Education, 2007     


Al sinds de oudheid bedrijven lelijke oude vrouwtjes zwarte magie, worden ze op de brandstapel verbrand en genezen ze zieke mensen en dieren met behulp van geheimzinnige kruiden en bezweringsformules.

Tot zover het algemene beeld dat men van heksen heeft. Maar niet veel van deze voorstelling berust op waarheid. Zo waren veel heksen jong en ook waren er veel mannelijke heksen. Heksen werden niet overal door iedereen vervolgd of gemarteld, en de periode waarin ze hierop het meeste risico liepen, besloeg minder dan honderd jaar. Echte heksen waren dus veel interessanter dan de stereotiepe karikatuur die van ze bestaat; het waren complexe figuren over wie het ware verhaal langzaam maar zeker steeds duidelijker wordt.

Dit boek omvat een complete geschiedenis van heksen in de westerse wereld; van hun oorsprong, via hun vervolging als ketters, tot de heidense heksen van de twintigste eeuw. Een meeslepend verhaal over vrouwen en mannen die vaak ten onrechte als vertegenwoordigers van het Kwaad werden gezien en daar een hoge prijs voor moesten betalen.

P.G.Maxwell-Stuart is hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van St. Andrews. Eerder schreef hij onder andere Witch Hunters: Professional Prickers, Unwitchers & Witch Finders of the Renaissance en Wizards: a History.

´Wetenschappelijke grondigheid gecombineerd met literaire flair.´
The Independant on Sunday


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina