De Heilige Graal

Geschiedenis en geheimen

Alan Butler

192 Blz., ISBN 978 90 8998 159 2     
Uitgeverij Librero, 2011     


De mythen en legenden van de heilige graal zijn nu nog net zo krachtig als duizenden jaren geleden, toen ze voor het eerst opdoken. Sinds de 12e eeuw worden deze verhalen opgeschreven, en we zien een ononderbroken lijn van de middeleeuwse Franse troubadour Chrétien de Troyes naar Sir Thomas Malory met zijn epische verhaal La Morte d´Arthur en zelfs naar moderne romanschrijvers zoals Dan Brown.
De auteur bestudeert de werken over de heilige graal, graaft naar de oorsprong ervan en onderzoekt wat de inspiratiebron vormde voor de allereerste verhalen, die in een traditie van mondelinge overdracht van generatie op generatie werden doorgegeven.
We zien dat in de verhalen uit de Keltische traditie en het oude Griekenland voortdurend naar de graal wordt verwezen als een schenker van leven en als een voorwerp met veel macht.
In de loop der eeuwen verandert de heilige graal van vorm, van een eenvoudige kelk in een prachtige kostbare ketel, en wat betekenis betreft van een religieus voorwerp in een filosofisch denkbeeld.
Was de heilige graal de kelk waaruit Jezus bij het Laatste Avondmaal dronk? Of stelt hij een heilige lijn van koningen en koninginnen voor? Is het de mythische steen der wijzen die het eeuwige leven verschaft? Dit boek behandelt al deze vragen en beschrijft op boeiende wijze de oorsprong van de graal en zijn betekenis voor verschillende mensen in zowel het verre als het recente verleden.

Alan Butler is een auteur en onderzoeker die al zijn hele leven gefascineerd is door de middeleeuwen. Hij heeft meer dan vijfentwintig boeken geschreven, alleen of met zijn coauteurs Christopher Knight en Stephan Defoe.


(Bovenstaande tekst komt van de binnenflap en achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina