Geschiedenis van Nederland
Levensverhaal van zijn bevolking

1 Wording van een land

Gerlof Verwey

362 Blz., ISBN 90 10 06084 5     
Uitgeverij Elsevier, 1987     


In het historische werk van Gerlof Verwey heeft het verhaal - de evocatie van het verleden - altijd centraal gestaan. Voor hem is de geschiedenis geen afgesloten tuin waarin alleen de vakbroeders zich met elkaar mogen verstaan, maar een belangrijk erfgoed dat voor een volk even onmisbaar is als de persoonlijke herinnering voor een mens. Deze opvatting ligt ten grondslag aan Verweys Geschiedenis van Nederland - Levensverhaal van zijn bevolking.
In deze derde, grondig herziene druk heeft de auteur gebruik makend van de jongste literatuur, de tekst op verscheidene terreinen geheel en op andere ten dele vernieuwd en geactualiseerd.
In deel 1 van Verweys trilogie, Wording van een land, beschrijft hij de prehistorie en de eeuwen die voorafgaan aan het ontstaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De strijd tegen het water en de ontworsteling aan vreemde heersers staan hierin centraal.
Het boek eindigt met de langdurige en hevige strijd die de Nederlandse gewesten onder aanvoering van Willem van Oranje tegen hun heer, Filips II van Spanje, voeren.

Gerlof Verwey (1901) onderging als zoon van Albert Verwey en Kitty van Vloten in sterke mate de invloed van het literaire milieu waarin hij opgroeide. Na een door succesvolle initiatieven gekenmerkte loopbaan in de nationale en internationale fianciële wereld gaf hij in 1966 gehoor aan zijn oude roeping: hij werd geschiedschrijver. Verwey schreef onder meer Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis, dat in 1980 eveneens bij Elsevier verscheen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina