Geneeskruiden van Suriname

Hun toepassing in de volksgeneeskunde en in de magie

Henri J.M. Stephen

103 Blz., ISBN 90 6030 253 2     
Uitgeverij De Driehoek, 1978     


Henri Stephen, geboren in Coronie in Suriname, werkte voordat hij zich in Nederland vestigde, in verscheidene Surinaamse ziekenhuizen. Bij zijn opleiding voor verpleegkundige in Nederland kwam hij in contact met de moderne gezondheidszorg.
In zijn geboorteplaats had hij het gebruik van geneeskruiden met succes zien toepassen en waarderen. Een groot deel van de kennis en kracht van het gebruik van planten en kruiden in de geneeskunde tekende de auteur op uit de mond van vele bejaarde Surinaamse kruidenkenners en medicijnmannen, wier geheimen voordien nimmer op schrift waren gezet.
Het is daarom zo interessant dat de schrijver erin geslaagd is vele van deze oude geheimen te ontdoen van hun magische achter­gronden, waardoor thans ook de moderne mens in zijn strijd tegen ziekte profijt kan trekken van deze volks­genees­middelen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina