Geesten van de Sneeuw

Mens en mythe - Arctische mythen

Hoofdredactie: Jan van Gestel

143 Bladzijden. ISBN 90 5390 314 3     
Time Life Books, 1999     


Twee Inuit-zusters waren al volwassen maar nog niet getrouwd. Het waren trotse vrouwen en geen van de beschikbare jonge mannen die ze kenden, voldeed aan hun eisen. Toen zij op een nacht sliepen, hadden ze de vreemdse droom: opkijkend naar de hemel hoog boven hen zagen ze twee heldere, ongelofelijk mooie sterren. Die waren zo aantrekkelijk dat beide vrouwen ze als acceptabele echtgenoten beschouwden. Toen sliepen ze weer vredig door. Maar de volgende ochtend wachtte hen een verrassing - beiden werden wakker in de armen van een knappe jongeman.
Zo begint een verhaal dat wordt verteld door een Athapaskan-sprekende groep inwoners van Zuid-Alaska. Dit is een van de tijdloze verhalen in Geesten van de sneeuw: artische mythen, een deel in de Time-life serie Mens en Mythe, een cultuurgewijs onderzoek van de wereld der mythen en hun historische wortels. Of het nu gaat om de mythen van India, Egypte, Tibet of Griekenland, brengt elk deel een oude cultuur tot leven als nooit tevoren.
Daardoor is dit een wereldgeschiedenis die anders is dan alle andere. Elk boek behandelt tal van vreemde verhalen, mystieke riten, visionaire speurtochten en magische symbolen die na aan het hart van alle culturen liggen - maar die in de meeste geschiedenisboeken niet voorkomen. Dergelijke mythen zijn onmisbaar voor een begrip van hoe mensen sinds het begin der tijden hebben geprobeerd verklaringen te vinden voor geboorte, dood, schepping, liefde en andere raadselen van het leven. Deze mythen liggen op het kruispunt van verbeelding en geschiedenis, wijsheid en ervaring dromen en werkelijkheid.

"Toen hij tevreden was over zijn werk zette de smid Dyukhades hoofd terug op zijn uitgekookte skelet en gaf hem zijn oude gedaante terug door zijn botten opnieuw met vlees te bekleden. Voordat hij hem naar de wereld liet terugkeren pakte hij Dyukhades schedel beet en boorde zijn ijzeren vinger in de oren - voortaan zou Dyukhade de geneeskrachtige taal van kruiden en planten kunnen verstaan."


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina