De Evenwichtige I Tjing

Interpretatie van een oudere versie
uit de Sjang-dynastie (1766-1122 v.Chr.)

Christopher Markert

278 Blz., ISBN 90 202 3315 7     
Uitgeverij Ankh-Hermes, 1987     


De I Tjing of Het boek der veranderingen bevat de 3000 jaar oude spreuken van Chinese wijsheid op het gebied van de natuurwetenschap, politiek, de levenskunst en het religieuze denken. Miljoenen mensen raadplegen dit orakel wanneer ze lastige beslissingen moeten nemen, diepere inzichten willen verwerven of hun kennis willen verruimen. De I Tjing helpt de geest te verhelderen en tot een goede beslissing te komen.
Mettertijd heeft de oorspronkelijk tekst van het boek veranderingen ondergaan. Zo zijn verschillende commentaren van Confucius duidelijk op het mannelijke georiënteerd en heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de volgorde van de eerste twee hexagrammen. De meeste I Tjing versies zijn sterk patriarchaal van taal. Vandaar dat het eerste hexagram tegenwoordig meestal het mannelijke principe (yang) of het Scheppende beschrijft. Het tweede hexagram beschrijft dan het vrouwelijke principe (yin) meestal het ontvangende genaamd.
Christopher Markert baseert zich op een vroege versie van de I Tjing. Deze dateert van de Sjang-dynastie, zet het Yin-hexagram voorop en geeft aan de hexagrammen nog geen titels. Daardoor is deze versie niet alleen authentieker maar ook logischer: in de Chinese kosmologie wordt yin traditioneel voor yang genoemd.
Zo herkrijgt de I Tjing zijn dynamische evenwicht tussen yin en yang, hemel en aarde, dag en nacht, man en vrouw. Gezond verstand en innerlijk evenwicht zijn de eerste vereisten voor welslagen.
Dit boek is een praktische gids voor raadpleging van de I Tjing. Het helpt ons antwoord te geven op vragen als ´Hoe kan ik mijn voornemen doen slagen?´, ´Hoe kan ik mijn relaties verbeteren?´, ´Welk werk geeft mij de meeste voldoening?´ en ´Wat mag ik in die situatie verwachten?´. Bij vrijwel iedere levensvraag zal een hexagram u helpen met wijze raad om zodoende tot inzicht en een goede oplossing te komen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina