De Elfen Komen

Over het bestaan en waarnemen van elfen
met de beroemde elfenfoto´s

Arthur Conan Doyle

142 Blz., ISBN 90 644 1004 6     
Uitgeverij Sirius en Sederius BV, 1979     


In 1928 verspreidde zich als een lopend vuurtje over de hele wereld het verhaal van twee meisjes, die in een klein plaatsje ergens in Engeland met een geleend fototoestel een aantal foto´s maakten waarop zij te zien waren vergezeld van dansende wezentjes die wij allen kennen uit sprookjes en folklore als elfen en gnomen. De schrijver van een artikel over deze foto´s in het Engelse tijdschrift ´Strand´ was de vermaarde auteur Sir Arthur Conan Doyle, de geestelijke vader van Sherlock Holmes. Samen met de theosoof E.L. Gardner, via wie Conan Doyle van deze affaire op de hoogte kwam, stelde hij een uitvoerig onderzoek in naar deze foto´s en zo ontstond een dossier, dat zijn neerslag vond in het artikel in ´Strand´. Hoewel de negatieven van deze foto´s zeer grondig onderzocht zijn door experts, om vast te stellen of er niet mee geknoeid was, hebben zij in de loop der tijden steeds het ´voordeel van de twijfel´ behouden, d.w.z. dat nooit is komen vast te staan, dat het vervalsingen waren of trucages. Afgezien van het was sensationele karakter van deze publicatie, is de diepere betekenis van dit boek, dat het ons wijst op facetten van onze schepping, die voor de meesten van ons niet waarneembaar zijn, maar die wellicht toch aanwezig zijn. Om met Shakespeare te spreken: ´There is more between heaven and earth´...

(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Fairy Tale: A True Story

Verfilming van het bovengenoemde boek


De twee kinderen Frances Griffiths en Elsie Wright zien in 1917 feeën in het bos maar natuurlijk wil niemand ze geloven totdat ze erin slagen foto´s te maken van de feeën. De zaak trekt de pers aan en twee belangrijke personen komen de zaak bestuderen: de goochelaar Harry Houdini en de schrijver Arthur Conan Doyle.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van de DVD box)     Terug naar de vorige pagina