Droomtijd

Mythen uit de eindeloze scheppingstijd van de aboriginals

Klazien Laansma
m.m.v. Uta Anderson en Ad Borsboom

208 Blz., ISBN 90 389 1551 9     
Uitgeverij Elmar, 2004     

Deze editie is een gewijzigde en aangevulde uitgave     
van Aboriginal mythen (eerste druk 1995).     

In de levensbeschouwing van de aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië, zijn het land, de mensen, de dieren en de planten allemaal onderdeel van een hecht systeem dat werd en nog steeds wordt geschapen door de mythische voorouderwezens uit de Droomtijd.
Het begrip Droomtijd is eigenlijk een westerse constructie, die door de aboriginals werd overgenomen om de voor westerse begrippen ingewikkelde tijds- en plaatsverhoudingen uit te leggen.
Enerzijds is de Droomtijd de scheppingstijd, die in een ver verleden ligt, toen de mythische voorouderwezens door het nog lege land trokken en op hun tocht de wereld schiepen zoals de mensen die nu kennen. Anderzijds bestaat de Droomtijd nog steeds en doen de voorouderwezens zich nog altijd gelden, aangezien zij ter plekke nog aanwezig zijn in versteende vorm of in de vorm van dieren, bomen, planten of hemellichamen.
Deze bundel bevat een groot aantal prachtige vertellingen uit deze uiterst fascinerende tijd-zonder-einde, waarin ons duidelijk wordt gemaakt dat de mens aan de aarde toebehoort in plaats van andersom.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina