Cybele, Isis, Mithras

Oosterse Godsdiensten in het Romeinse Rijk

Prof. Dr. H.W. Obbink

138 Blz., ISBN 9     
De Erven F. Bohn N.V., 1965     


Het vignet op de voorzijde stelt twee personen voor die de korf met het heilige mysterie dragen met omwonden handen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

"Obbinks´ laatste monografie handelt over de cultussen van Cybele, Isis en Mithras, drie invloedrijke oosterse godsdiensten die in heel het Romeinse rijk populariteit genoten. Het aantal van Obbinks publicaties is relatief gering, vooral doordat hij zich een hoge mate van zelfkritiek oplegde. Zijn boek over Cybele, Isis en Mithras, is nog steeds waardevol."
- B.J. Lietaert Peerbolte in Biografisch lexicon voor de ge­schie­de­nis van het Nederlands protestantisme, deel 6, 2006, p.211Terug naar de vorige pagina