Bataven en Buitenlanders

20 eeuwen immigratie in Nederland

J.C. Schalekamp

371 Blz., ISBN 978 90 7329 9412     
Uitgeverij Wind Publishers, 2009     


Immigratie in Nederland is in de media iets van na 1960. Het zijn de vreemdelingen, de nieuwe Nederlanders, die hier een rol spelen. De oude Nederlanders van vóór 1960 met hun nakomelingen vormen een andere categorie, zij zijn in Nederland thuis. Sterker nog: ze waren hier altijd al. Zo wordt algemeen aangenomen.

Maar je kunt de zaak ook in een breder verband zien. Eens was het land leeg en in 1950 was het vol, althans volgens de toenmalige premier Drees. En waar komen de oude Nederlanders vandaan? Zijn zij de nakomelingen van de oorspronkelijke bewoners? Dat zijn ze maar voor een klein deel. Hun voorouders kwamen voor het grootste deel van elders. Eens waren ook zij vreemdelingen in Holland. Er heeft altijd al op grote schaal immigratie plaatsgevonden. De genetische Nederlander bestaat dan ook niet, het is een cultureel begrip.

Dit boek gaat over de groepen mensen waaruit in de loop van 2000 jaar de bevolking van ons land is opgebouwd: van de tijd vóór de komst van de Bataven of Batavieren, dus vóór het begin van de jaartelling, tot de huidige tijd van massa-immigratie van buiten Europa. Aan beide kwesties is overigens veel aandacht besteed: aan de Bataven vanwege het mysterie rond hun komst, aan de nieuwe immigranten vanwege een bevolkings- en integratieprobleem. Vandaar de titel Bataven en buitenlanders. Maar het boek geeft vooral in heldere taal antwoord op de vraag ´waar komen de Nederlanders vandaan?´


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina